Our Teachers

​​​​​​

At the Helm of this Institution as the Principal have been…
Period Name
1970-1974 Mr. P. B. Prabhu
1974-1976 Mr. S. S. Chogle
1976-1978 Fr. F. D’Cruz
1978-1988 Mr. J. P. Robert
1988-1989 Mr. K. H. Thakkar
1989-2007 Mrs. V. Menon
2007-2008 Mrs. M. Mathen
2008-2013 Mrs. R. Valavade
2013-2018 Mr.M.B. Singh (Headmaster)
2018-2022 Mrs. Madhavi Churi (Headmistress)
25 years of Glorious Service
Ms. Juliet Charles
Mrs. Pushpal Sabnis
Mrs. Vijayalaxmi Menon
Smt. Sunanda Surve
Mrs. Sadhana Mane
Ms. Shamal Kabadi
Mrs. Mary Mathen
Mrs. Amarjeet Kaur Gandhi
Ms. Shobha Vengurlekar
Mrs. Sandra Shirshat
Mrs.Madhavi Churi
Mrs. Anita Rane
Mrs. Sulabha Sawant
Shri. Baburao Salvi
Shri. Jayesh Shrivardhankar
Mrs. Rekha Valavade
Mrs. Manjusha Kulkarni
Mrs. Alpana Ullal
Mr. S. Suryavanshi
Mrs. Snehaprabha Rasal
Mr. M. B. Singh
Shri Suryakant Sawant
Mr. S. Sreekumar

School Staff
Headmistress Head Teacher

(Head) Ms.Lorna D'Souza M.A.B.Ed.

Mrs. Lorna D’souza
M.A., B.Ed.

Sujatha-Shetty

Ms.Sujatha Shetty
B.Com. D.Ed.

Supervisor (Secondary Section)

CGupta

Ms.Chandrakala Gupta
M.A., B.Ed.

KG Staff

SSharma

Mrs. Seema Sharma
B. Com., ECCEd

Desai

Ms.Shweta Desai
B.Com, ECCEd

SonalParmar

Mrs. Sonal Parmar
B. Com., ECCE

Ekta-Garg

Ms. Ekta Garg
B.Com., E.C.C.Ed.

Primary Staff

Sujatha-Shetty

Ms.Sujatha Shetty
B.Com. D.Ed.

JNambi

Mrs.Jayalaxmi konar
M.Com., D.T.Ed.

Sujata-Sharma

Mrs.Sujata Sharma
B.A. D.T.Ed.

Sujata-Kumawat

Mrs.Sujata Kumawat
B.A., D.Ed.

none

Mrs.Kavita Sambre
B.Com. D.Ed.

Saily-Kadvekar

Mrs.Saily Kadvekar
B.Com. D.Ed.

Royal-Rodrigues

Mr.Royal Rodrigues
GD Art Dip.A.Ed.

Saily--Perera

Ms. Sailey Pereira
H.S.C., D.EI.Ed.

HGonsalves

Mrs.Helena Gonsalves
B. A., B. P. Ed.

Julie---Chetty

Ms. Julie Chetty
B.Com., D.T.Ed.

English Department

(Head)
Ms.Lorna D’Souza
M.A.B.Ed.

CGupta

Ms.Chandrakala Gupta
M.A., B.Ed.

Priyali-Wadekar

Ms. Priyali Wadekar
M.A. B.Ed.

Harshali-Marathe

Ms.Harshali Marathe
B.A., D.Ed., B.Ed.

Pooja--Tripathi

Ms. Pooja Tripathi
M.A., B.Ed.

Mitali-Narkar

Ms. Mitali Dhawde
M.A., B.Ed.

Hindi Department

NKalvankar

(Head)
Mrs.Neha Pingle
M.A. B.Ed.

Neeraj-Mathur

Ms.Niraj Singh
M.A., B.Ed.

Shobha-Yadav

Ms. Shobha Yadav
M.A., D.Ed., B.Ed.

Marathi Department

PKadam

(Head)
Mrs. Parigha Kadam
M. A., M. Ed.

NKalvankar

Mrs.Neha Pingle
M.A., B.Ed.

Lila-Bamugade

Ms.Lila Bamugade
B.A., M.P.Ed

Mr. Lalit Dhawde

Dr. Lalit Dhawde
B.Com., M.PEd., PHD

Maths Department

SChavan

(Head) Mrs.Shama Chavan
M.Sc. B.Ed.

BShinde

Mrs. Beena Shinde
B.Sc. B.Ed.

Mr. Pramod Vyas
B.Com. D.Ed.

Mrs. Manjusha Sardar
B.Sc. B.Ed.

Anita-Upadhyay

Mrs. Anita Upadhyay
M.Sc. B.Ed.

Aparna-Shrivastav

Ms.Aparna Shrivastav
M.Sc.B.Ed.

Science Department

SChavan

(Head) Mrs.Shama Chavan
M.Sc. B.Ed.

BShinde

Mrs. Beena Shinde
B.Sc. B.Ed.

Mr. Pramod Vyas
B.Com. D.Ed.

Mrs. Manjusha Sardar
B.Sc. B.Ed.

Anita-Upadhyay

Mrs. Anita Upadhyay
M.Sc. B.Ed.

Aparna-Shrivastav

Ms.Aparna Shrivastav
M.Sc.B.Ed.

Computer Department

(Head)
Mrs.Sarita Terwad
B.Sc.

Mrs.Asmita Keshwa
H.Sc.

Aarti

Mrs.Aarti Kamble
B.Com

Humanities Department

Lorna-D

(Head)
Ms. Lorna D’Souza
M.A., B.Ed.

CGupta

Ms. Chandrakala Gupta
M.A., B.Ed.

Ms. Priyali Wadekar
M.A. B.Ed.

Harshali-Marathe

Ms.Harshali Marathe
B.A., D.Ed., B.Ed.

Pooja--Tripathi

Ms. Pooja Tripathi
M.A., B.Ed.

Mitali-Narkar

MS.Mitali Dhawde
M.A., B.Ed.

Arts, Craft & Music

Kavita-Purav

Ms.Kavita Purao
B.A., AM., A.T.D., H.T.T.C

Royal-Rodrigues

Mr.Royal Rodrigues
GD Art Dip.A.Ed.

Momita-Das

Ms.Moumita Das
B.A., Visharad

Physical Education, Karate & Yoga

Ms.Lila Bamugade
B.A., M.P.Ed.

Lalit Dhawde

Dr. Lalit Dhawde
B.Com., M.PEd., PHD

HSingh

Mr. Harikesh Singh
Karate

Mr. H. Singh
Karate

Office Staff

Ratnali-Bhogale

Ms. Ratnali Bhogale
B.A.

Saily-Ambre

Ms.Saily Ambre
B.Com.

Our Helping Hand

SuryakantSawant

Mr. Suryakant Sawant

Satish

Mr. Satish Jadhav

Nitin

Mr. Nitin Matpathi

PramodPawar

Mr. Pramod Pawar

Amar

Mr. Amar Shekokar

Vaishali

Mrs. Vaishali Bagul

Prateeksha

Mrs. Pratiksha Kudtarkar