Our Teachers

​​​​​​​

At the Helm of this Institution as the Principal have been…
Period                  Name
1970-1974            Mr. P. B. Prabhu
1974-1976            Mr. S. S. Chogle
1976-1978            Fr. F. D’Cruz
1978-1988            Mr. J. P. Robert
1988-1989            Mr. K. H. Thakkar
1989-2007            Mrs. V. Menon
2007-2008            Mrs. M. Mathen
2008-2013            Mrs. R. Valavade
2013-2018            Mr.M.B. Singh (Headmaster)
25 years of Glorious Service   
Ms. Juliet Charles
Mrs. Pushpal Sabnis
Mrs. Vijayalaxmi Menon
Smt. Sunanda Surve
Mrs. Sadhana Mane
Ms. Shamal Kabadi
Mrs. Mary Mathen
Mrs. Amarjeet Kaur Gandhi
Ms. Shobha Vengurlekar
Mrs. Sandra Shirshat
Mrs.Madhavi Churi
Mrs. Anita Rane
Mrs. Sulabha Sawant
Shri. Baburao Salvi
Shri. Jayesh Shrivardhankar
Mrs. Rekha Valavade
Mrs. Manjusha Kulkarni
Mrs. Alpana Ullal
Mr. S. Suryavanshi
Mrs. Snehaprabha Rasal
Mr. M. B. Singh
Shri Suryakant Sawant
Mr. S. Sreekumar
School Staff
Headmistress
                                             Head Teacher

Mrs.madhavi

Mrs. Madhavi Churi
M.Sc., B.Ed.

anita-rane

Mrs.Anita Rane
B.Sc.B.Ed.

Supervisor (Secondary Section)

(Head) Ms.Lorna D’Souza M.A.B.Ed.

KG Staff   

SShirsat

Mrs. Sandra Shirsat
B. A., Dip KG.

SSharma

Mrs. Seema Sharma
B. Com., ECCEd

Mitali-Narkar

Ms.Mitali Narkar
B.A., B.Ed., ECCEd.

SonalParmar

Mrs. Sonal Parmar
B. Com., ECCE

Desai

Mrs.Shweta Desai
B.Com. ECCE

Sherley-Lalit

Ms.Sherley Lalit
B.A., ECCEd.

Primary Staff   

SShetty Primary

Mrs.Sujatha Shetty
B.Com., D.Ed.

JNambi

Mrs.Jayalaxmi konar
M.Com., D.T.Ed.

Sujata-Sharma

Mrs.Sujata Sharma
B.A. D.T.Ed.

Sujata-Kumawat

Mrs.Sujata Kumawat
B.A., D.Ed.

none

Mrs.Kavita Sambre
B.Com. D.Ed.

Saily-Kadvekar

Mrs.Saily Kadvekar
B.Com. D.Ed.

Royal-Rodrigues

Mr.Royal Rodrigues
GD Art Dip.A.Ed.

HGonsalves

Mrs.Helena Gonsalves
B. A., B. P. Ed.

Mrs. Maneesha S. Khunteta

Mrs. Maneesha Khunteta
H.Sc., ECCEd.

English Department   

(Head) Ms.Lorna D’Souza M.A.B.Ed.

CGupta

Ms.Chandrakala Gupta
M.A., B.Ed.

SSohoni

Ms.Shweta Kale
B.Com. D.Ed.

Priyali-Wadekar

Ms.Priyali Wadekar
M.A., B.Ed.

Harshali-Marathe

Ms.Harshali Marathe
B.A., D.Ed., B.Ed.

Hindi Department   

NKalvankar

(Head)Mrs.Neha Kalvankar
M.A. B.Ed.

Neeraj-Mathur

Ms.Niraj Mathur
M.A., B.Ed.

Shobha-Yadav

Ms. Shobha Yadav
M.A., D.Ed., B.Ed.

Marathi Department

PKadam

(Head)Mrs. Parigha Kadam
M. A., M. Ed.

NKalvankar

Mrs.Neha Kalvankar
M.A., B.Ed.

Lila-Bamugade

Ms.Lila Bamugade
B.A., M.P.Ed

Vishal-Kadam

Mr.Vishal Kadam
B.Com., B.P.Ed.

Maths Department

Mrs.madhavi

(Head) Mrs.Madhavi Churi
M.Sc.B.Ed.

SChavan

Mrs.Shama Chavan
M.Sc. B.Ed.

BShinde

Mrs. Beena Shinde
B.Sc. B.Ed.

Mr. Pramod Vyas
B.Com. D.Ed.

Mrs. Manjusha Sardar
B.Sc. B.Ed.

Anita-Upadhyay

Mrs. Anita Upadhyay
M.Sc. B.Ed.

Aparna-Shrivastav

Ms.Aparna Shrivastav
M.Sc.B.Ed.

Science Department

Mrs.madhavi

Ms.Madhavi Churi
M.Sc.B.Ed.

SChavan

(Head) Mrs. Shama Chavan
M.Sc. B.Ed.

BShinde

Mrs. Beena Shinde
B.Sc. B.Ed.

Mrs. Pramod Vyas
B.Com. D.Ed.

 

Aparna-Shrivastav

Ms.Aparna Shrivastav
M.Sc.B.Ed.

Mrs. Manjusha Sardar
B.Sc. B.Ed.

 

Anita-Upadhyay

Mrs. Anita Upadhyay
M.Sc. B.Ed.

Computer Department   

(Head) Mrs.Sarita Terwad
B.Sc.

Mrs.Asmita Keshwa
H.Sc.

Aarti

Mrs.Aarti Kamble
B.Com

 

Humanities Department   

Lorna-D

(Head) Ms. Lorna D’Souza
M.A., B.Ed.

CGupta

Ms. Chandrakala Gupta
M.A., B.Ed.

SSohoni

Ms. Shweta Kale
B.Com., D.Ed.

Ms. Priyali Wadekar
M.A., B.Ed.

Harshali-Marathe

Ms.Harshali Marathe
B.A., D.Ed., B.Ed.

Arts, Craft & Music

Kavita-Purav

Ms.Kavita Purao
B.A., AM., A.T.D., H.T.T.C

Royal-Rodrigues

Mr.Royal Rodrigues
GD Art Dip.A.Ed.

Momita-Das

Ms.Moumita Das
B.A., Visharad

Physical Education, Karate & Yoga

Ms.Lila Bamugade
B.A., M.P.Ed.

HGonsalves

MRs.Helena Gonsalves
B.A.B.P.Ed.

Vishal-Kadam

Mr.Vishal Kadam
B.Com., B.P.Ed.

HSingh

Mr. H. Singh
Karate

Office Staff

Shobha

Miss Shobha Vengurlekar
B.A. Clerk

Ratnali-Khedekar

Ms.Ratnali Khedekar
B.A.

Our Helping Hand

SuryakantSawant

Mr. Suryakant Sawant

Satish

Mr. Satish Jadhav

Nitin

Mr. Nitin Matpathi

PramodPawar

Mr. Pramod Pawar

Amar

Mr. Amar Shekokar

Vaishali

Mrs. Vaishali Bagul

Prateeksha

Mrs. Pratiksha Kudtarkar